Vi bevæger mennesker tilbage til arbejdsmarkedet

Back2Work er en Anden Aktør virksomhed, som tilbyder arbejdsmarkedsrettede indsatser samt støtte til borgere, som er omfattet af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats på beskæftigelsesområdet. Back2Work besidder et solidt sundhedsfagligt fundament, og tilbyder en helhedsorienteret indsats, der går på tværs af sundheds-, beskæftigelses- og socialsektor, og derfor aktivt skaber sammenhængskraft mellem sundhed og beskæftigelse. Med skræddersyede forløb, hvor fokus er rettet mod hjælp-til-selvhjælp, afklares og udvikles borgerens fysiske, psykiske og sociale kompetencer med henblik på at fastholde eller sikre borgeren varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Målet er at facilitere forandringsprocesser med henblik på at bringe borgere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse og øget livskvalitet, uanset om formålet med indsatsen er at afklare eller opkvalificere borgeren til beskæftigelse.

Vores primære motivation er at understøtte borgere, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, i at få den bedst mulige fremtid for dem selv, hvor job og uddannelse er en del af livet.

Kvalitet skaber resultater.