Historien bag Sundhed i bevægelse

Sundhed i bevægelse er stiftet i 2015 og er ejet af 3 store, lokalt funderede Sundhedshuse på Sjælland. Ideen om Sundhed i bevægelse er opstået ud fra ønsket om at samle viden, kompetencer og faglighed fra små enheder, og sammen skabe fællesskab og synergier på tværs af faggrupper og geografi.

Sundhed i bevægelse er bredt fagligt funderet og tilbyder tilsammen en lang række sundhedsfaglige ydelser fordelt på mere end 15 forskellige faggrupper. Læs mere om de enkelte Sundhedscentre og igangværende projekter her: